Aktiviteter

 Nærmere information vedr. fælles socialie arrangementer tilgår

  • Klubmesterskab
  • Borktur / Fælles tur

Generalforsamling

Mandag d. 16/1 2023 i klubhuset på Strandvej 11 med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Set og sket i klubben
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af Formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
10. Evt...

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.


  

 

Tegning af en surfer


Aabenraa Windsurfing Club